איך להגיע?

חוות אורליה שוכנת בעמק הארגן הנסתר אשר ממוקם בצפון הר הנגב הגבוה.