שמן הארגן

במרחבי החווה אנו מקפידים לשמור על ערכי הטבע והנוף ומגדלים את עצי הארגן המיוחדים בחלקות נפרדות בכדי לא לפגוע בקרקע ובינות העצים מאפשרים למטיילים ותיירים לחוות את השקט והנוף במבדדים אישיים.

אנו מפיקים בשיטות מיוחדות רק לנו את שמן הארגן הידוע והמסתורי ומייצרים מוצרים שונים,
אותם אנו מוכרים במקום או במשלוח.